...des de 1992

PROEN PROJECTES D'ENGINYERIA

  • Som una enginyeria especialitzada en la realització de projectes tècnics destinats a definir la implantació, remodelació, optimització energètica i legalització de tot tipus d'establiments (financers, comercials, administratius, industrials, esportius, hotelers, residencials, culturals, lúdics, sanitaris, etc.) tant públics com privats.

AVUI DESTAQUEM

AUDITORIES ENERGÈTIQUES

Amb data 13 febrer 2016 es va publicar el Reial Decret 56/2016 de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'Octubre de 2012, que regula i impulsa la eficiència energètica en diversos

[...]

COMERÇ ENERGIA

COMERÇ ENERGIA és un projecte clau en mà per millorar l'eficiència lumínica i energètica dels establiments comercials .  Oferim una auditoria lumínica i / o d'eficiència energètica subvencionada per ...

[...]

[+ Destacats]